Archive: Veranstaltungen

Schul-, Jugend- und Sportausschuss

Wann: 18. August 2020 um 18:00 – 19:00
Wo: Ratssaal im Rathaus, Markt 20, 47546 Kalkar

Link zur Tagesordnung: https://ris.kalkar.de/tops/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZRVgH_PET0XndtjidyLi2rM

Rat der Stadt

Wann: 28. Mai 2020 um 17:45 – 18:00
Wo: Dienstzimmer der Bürgermeisterin im Rathaus, Markt 20, 47546 Kalkar

Link zur Tagesordnung: https://ris.kalkar.de/tops/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZemwLnnYBmr7hr7ciYUpS_g

Rat der Stadt

Wann: 29. April 2020 um 8:30 – 9:00
Wo: Dienstzimmer der Bürgermeisterin im Rathaus, Markt 20, 47546 Kalkar

Link zur Tagesordnung: https://ris.kalkar.de/tops/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZYdGU-r-7u7kkKmIPShEI3Q

Ausschuss für Feuer- und Katastrophenschutz

Wann: 9. Dezember 2020 um 18:00 – 19:00
Wo: Ratssaal im Rathaus, Markt 20, 47546 Kalkar

Link zur Tagesordnung: https://ris.kalkar.de/tops/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZemBuQzr-kiUQ2mwa6fb1O4

Bau-, Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Wann: 3. Dezember 2020 um 18:00 – 19:00
Wo: Ratssaal im Rathaus, Markt 20, 47546 Kalkar

Link zur Tagesordnung: https://ris.kalkar.de/tops/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZdpR7sPaOk5KDD6ZBvhqElc

Ausschuss für Kultur und Tourismus

Wann: 2. Dezember 2020 um 18:00 – 19:00
Wo: Ratssaal im Rathaus, Markt 20, 47546 Kalkar

Link zur Tagesordnung: https://ris.kalkar.de/tops/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZT7nwP6dLG0arl_o9tP0xyk